Mikrobiyal Gübreler

RhizoFill:

İçeriği: 1x10⁹ KOB/ml
Bacillus subtilis NG134
Bacillus megaterium NG57
Pseudomonas fluorescens NG28

İçeriğinde bulunan Türkiye topraklarından saflaştırılmış 3 farklı saf kültür bakteri sayesinde:


● Bitki büyümesine yardımcı bitki hormonlarını ve bitkilere yarayışlı uçucu organik molekülleri doğal olarak sentezleyerek kök, gövde ve yaprak gelişimine yardımcı olur.


● Siderofor molekülleri sentezleyerek demirin şelatlanmasını sağlar ve demir biyo-yararlılığını arttırır.


● Bitkide çiçeklenmeyi arttırarak verim artışı sağlar.


● Bitkinin saçak kök sayısını arttırarak diğer kimyasal gübrelerin biyo-yararlılığını arttırır.


● Bitkinin daha iyi beslenmesini sağlayarak, sıcaklık, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz çevresel koşullara karşı toleransını arttırır.


● Nükleik asit ve protein sentezini arttırarak hücre bölünmesi, doku yenilenmesi, dolayısıyla yeni sürgünlerin gelişimini hızlandırır.


● Bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve zararlı mikroorganizmaların besin kaynaklarını tüketerek patojenlere karşı direncini arttırır.


● Toprağın pH dengesini düzenleyerek toprakta bulunan iz elementlerin şelatlaşmasını sağlar ve bitki tarafından emilimini kolaylaştırır.


● Topraktan fosfat alımını arttırarak tohum ve meyve gelişimini güçlendirir.


● Topraktaki diğer yarayışlı mikroorganizmaların üremeleri için ortam sağlar.

Katalog için tıklayınız.

Etiket için tıklayınız.