ÜRÜNLERİMİZ

KATALOG

► Mikrobiyal Gübreler
    ● RhizoFill
    ● Subtima

► Organik Gübreler
    ● NG Fusion

► Yosun Giderimi
    ● Mikrobiyal Yosun Giderici

► Biyopestisit Çalışmaları
    ● Bacillus thuringiensis kurstaki NG74
    ● Bacillus thuringiensis israelensis
    ● Lysinibacillus sphaericus
    ● Bacillus subtilis NGSR
    ● Pseudomonas fluorescens NG28