Mikrobiyal Gübreler

Subtima:

İçeriği: 1x10⁹ KOB/ml
Bacillus subtilis NGSR

● Bacillus subtilis toprakta doğal halde bulunan, kök bölgesinde bitki ile simbiyotik olarak yaşayabilen ve spor oluşturabilen faydalı bir bakteri türüdür.


● Aktif hale geçtiklerinde salgılamaya başladıkları lipopeptitler sayesinde çimlenen fidenin patojenlere karşı ilk savunması olan sistemik direncini aktif hale getirir. Bu sayede olası patojen ataklarına bitkinin öz savunma sistemi ile cevap vermesine yardımcı olur.


● Salgıladıkları metabolitler, fideleri oksin, sitokinin ve gibberellik asit gibi bitki hormonlarını sentezlemeleri için teşvik ederler bu sayede bitkinin vejetatif dönemdeki gelişimini hızlandırırlar.


● Üretim aşamasında, fermentasyon sırasında bakteriler tarafından üretilen faydalı moleküller, ürün formulasyonuna dahil edilirler. ürünümüz ile kaplanmış tohumlar bu sayede depolama sırasında korunmuş olurlar.


Etiket için tıklayınız.